Klubnyheder
W1siziisijiwmtyvmdkvmdevn2y0zjnrmdq2el9mcmvtywrfdmfsynkylnbuzyjdxq?sha=2b2a8ef2c9326336

Generalforsamling II

20. februar 2019, 16.05

Som tidligere meddelt indkaldes til den årlige generalforsamling, som finder sted i Bevægelseshuset, torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.04.  

Dagsorden iflg. vedtægterne:


1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag – Punktet udgår da, der ikke er indkommet forslag

5) Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år

6) Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand (i lige år)

b) Valg af økonomiansvarlig (ulige år): Kim Sørensen er villig til genvalg

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 i lige år, minimum 1 i ulige år): Per Rasmussen er villig til genvalg

d) Valg af to suppleanter: a) Mikkel T. Hansen villig til genvalg, b) vakant

7) Valg af en ekstern revisor og en revisorsuppleant

8) Eventuelt


Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forældremyndighedsindehaver.