Klubnyheder
W1siziisijiwmtyvmdkvmdevn2y0zjnrmdq2el9mcmvtywrfdmfsynkylnbuzyjdxq?sha=2b2a8ef2c9326336

Generalforsamling 2. marts kl. 19.04

21. februar 2020, 15.25

Endelig dagsorden til generalforsamling

I forlængelse af indkaldelse til foreningen ordinære generalforsamling fremsendes Iht. foreningens vedtægter endelig dagsorden for den forestående generalforsamling, idet det skal bemærkes, at der ikke er modtaget forslag fra medlemmer ligesom bestyrelsen heller ikke fremsætter forslag til behandling på den kommende generalforsamling.(Fristen for anmeldelse af forslag er iht. foreningens vedtægter senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse).  

 

Boldklubben Fremad Valby afholder den årlige generalforsamling i Bevægelseshuset,

mandag d. 2 marts 2020 kl. 19.04

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag (punktet udgår)
 5. Fremlæggelse af budget for kommende år
 6. Valg til bestyrelsen
 1. Valg af formand (i lige år)
 2. Valg af økonomiansvarlig (ulige år)
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i lige år/i ulige år)
 4. Valg af suppleant(er)
 1. Valg af en ekstern revisor og en revisorsuppleant 
 2. Eventuelt

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forældremyndighedsindehaver.

Pbv

Steen Pedersen, formand