Bestyrelsen
W1siziisijiwmtyvmdkvmdevn2y0zjnrmdq2el9mcmvtywrfdmfsynkylnbuzyjdxq?sha=2b2a8ef2c9326336
Bestyrelsen
SP
Steen Pedersen
Formand
29 34 38 57
KS
Kim Sørensen
Økonomiansvarlig
24 65 10 19
KF
Kim Friis
Bestyrelsesmedlem
61 79 90 62
PR
Per Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
28 19 69 02
TJ
Thomas Johansen
Bestyrelsesmedlem
27 85 86 90
MH
Mikkel Thunestvedt Hansen
Suppleant
31 51 30 19
Fremad Valby på Facebook