Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
Kristian Overgaard Nielsen
10. maj 2021 kl. 14:12
Med lempelser i sigte indkaldes der på ny til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

 

Boldklubben Fremad Valby indkalder herved til den årlige generalforsamling, som finder sted i Bevægelseshuset,

Torsdag  d. 27.maj 2021 kl. 19.04

(Såfremt Covid 19 restriktioner forhindrer gennemførelse af den fysiske generalforsamling vil nyt tidspunkt for afholdelse blive meddelt)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning. Der vil blive givet orientering om oplæg til fælles overbygning for U16 - U19 drengeårg. med BK Frem. Bestyrelsen ønsker forsamlingens tilkendegivelse af opbakning til den videres proces.
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år
 • Valg til bestyrelsen
 1. Valg af formand (ikke på valg)
 2. Valg af økonomiansvarlig (Kim Sørensen modtager genvalg))
 3. Valg af bestyrelsesmedlem (Thomas Johansen modtager genvalg)
 4. Valg af bestyrelsesmedlem (Per Rasmussen modtager genvalg)
 5. Valg af suppleanter (Kim Friis modtager genvalg)
 • Valg af en ekstern revisor og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forældremyndighedsindehaver.

Pbv

Steen Pedersen, formand