Menu

Fodbold i Fremad Valby

Vores vision er at blive Valbys og omegns mest attraktive klub for både spillere, træner/ledere og sponsorer og anser det som væsentlig, at klubben fremtræder som et i alle henseender godt sted at være.

I Fremad Valby vil vi satse på sportslige og sociale kvaliteter der skal skabes/indlæres i gensidig respekt for hinanden. Vi skal værdsætte og respektere, at medlemmerne kan være forskellige og har forskellige behov, Samt være en klub der giver plads til både bredde-og talentarbejde.

Målsætningen i Fremad Valbys ungdomsafdeling er at kunne tilbyde et fuldendt fodboldforløb fra spilleren melder sig ind og indtil overgangen til seniorfodbolden. Derudover er det et fokuspunkt at skabe et trænermiljø, hvor trænerne har mulighed for at udvikle sig og kunne se sig indgå i en længere periode. 

I Fremad Valby vil vi tilstræbe, at vi til enhver tid fremstår som en helhed (fællesskab), hvor klub-og fællesskabsfølelsen er et nøgleord i vores arbejde. Vi vil gennem en større grad af fællesskabsfølelse motivere klubbens medlemmer (spillere & forældre) til at stille sig til rådighed i forbindelse med klubbens mange aktiviteter. 

Luk