Menu

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks for lukkede seniorhold i Fremad Valby

Ved indmeldelse i Fremad Valby accepterer den ansvarlige holdkontakt, på vegne af holdet, at leve op til nedenstående retningslinjer, og at nedenstående sanktionsmuligheder kan blive taget i brug ved overtrædelse.

Som lukket hold i Fremad Valby repræsenterer man foreningen når man optræder til træning og til kamp. Det gør sig gældende ligegyldigt om man spiller på hjemmebane, udebane, selv står for dommer, har bestilt dommer eller andre forhold.

Grundlæggende må holdets opførsel på og udenfor banen ikke bringe spillet eller Fremad Valby i miskredit.

Fremad Valby går ind for fairplay på og udenfor banen. Alle involverede skal forholde sig til og overholde DBUs etiske grundregler for fodboldspillere

 

I tilfælde af disciplinærsager ifm. kampe:

Der kan opstå situationer i en fodboldkamp, der medfører en karantænedom eller en disciplinærsag fra DBU København. I disse tilfælde forholder klubben sig til den medfølgende skrivelse fra DBU København og Disciplinærudvalget.

Advarsler og udvisninger er en del af fodboldspillet i en række tilfælde, hvilket kan forekomme mere eller mindre ofte. Ved advarsler og udvisninger for fodboldrelaterede forseelser informerer foreningen det pågældende hold om karantænetildeling.

I tilfælde hvor klubben foreligges en episode, der går ud over grænsen for fodboldrelaterede forseelser – eksempelvis, men ikke begrænset til: voldelig opførsel (eks.: slag, skub, spark), medvirken til tumult, tilskueruroligheder, dommerkonfrontationer, vil klubben agere ud fra nedenstående sanktionsmuligheder:

  • Ved første forseelse relateret til ovenstående vil spilleren – afhængig af karantænens omfang – af klubben blive idømt yderligere karantæne resten af sæsonen eller helt ekskluderet af klubben (jf. vedtægterne kan dette ske på et bestyrelsesmøde)
  • Hvis flere spillere fra holdet er involveret, vil holdets medlemskab blive taget op til overvejelse.
  • Hvis holdet/klubben idømmes en bøde pga. af en disciplinærsag, vil holdet altid skulle betale denne. Sker dette ikke vil holdet blive trukket fra turneringen og ekskluderet af klubben.
  • Ved gentagne forseelser på et hold (ikke nødvendigvis samme spiller) vil holdet blive trukket fra turneringen uden varsel og ekskluderet af klubben.
  • I tilfælde af at bestyrelsen beslutter at trække et hold og ekskludere holdet, vil forudbetalt kontingent ikke blive tilbagebetalt.

Ved eksklusion har henholdsvis spilleren og holdet mulighed for at blive hørt inden bestyrelsen træffer endelig afgørelse.

Luk